Img


'Sterk in microprojecten'

Contact

U kunt Cities in Motion bereiken via: info@citiesinmotion.nl

Cities in Motion

Cities in Motion is een stichting, die zich richt op het (laten) uitvoeren en ondernemen van projecten op het gebied van welzijn, maatschappelijke dienstverlening en zorg in het buitenland. De stichting richt zich hierbij met name, hoewel niet uitsluitend, op die regio's waarmee de stad Rotterdam een relatie heeft.